+385 91 542 3800 data@vz.t-com.hr
Dječji vrtić – Sveti Đurđ

Dječji vrtić – Sveti Đurđ

Izvođenje radova

Izvođenje radova

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Selec – Varaždin

Obiteljska kuća – Selec – Varaždin

Obiteljska kuća – Čvrk – Štefanec Bartolovečki

Obiteljska kuća – Čvrk – Štefanec Bartolovečki

Ulazna porta – Varaždin

Ulazna porta – Varaždin

Kitro market – Savska Ves

Kitro market – Savska Ves

Poslovno stambena građevina – Mah Sport – Varaždin

Poslovno stambena građevina – Mah Sport – Varaždin

Stmbena građevina – Benko – Varaždin

Stmbena građevina – Benko – Varaždin

Dječji vrtić – Cestica – dogradnja

Dječji vrtić – Cestica – dogradnja

Stomatološka ordinacija – Herceg – Sračinec

Stomatološka ordinacija – Herceg – Sračinec

Kitro market – Kučan Marof

Kitro market – Kučan Marof

Kitro market – Kučan Donji

Kitro market – Kučan Donji

Kitro market – Donja Dubrava

Kitro market – Donja Dubrava

Obiteljska kuća Godina-Bedenicki – Varaždin

Obiteljska kuća Godina-Bedenicki – Varaždin

Obiteljska kuća – Štenglin – Varaždin

Obiteljska kuća – Štenglin – Varaždin

Obiteljska kuća – Mičuda

Obiteljska kuća – Mičuda

Obiteljska kuća – Klarić

Obiteljska kuća – Klarić

Obiteljska kuća – Hidropneumat  – Varaždin

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Canjuga – Sračinec

Obiteljska kuća – Canjuga – Sračinec

Obiteljska kuća – Novak – Podevčevo

Obiteljska kuća – Novak – Podevčevo

Tenisit STRIDONA – Varaždin

Tenisit STRIDONA – Varaždin

Kitro market – Belica

Kitro market – Belica

Eko vinarija Comet – Budinšćina, Pece

Eko vinarija Comet – Budinšćina, Pece

Obiteljska kuća – Bajsić

Obiteljska kuća – Bajsić

Obiteljska kuća – Bolfek – u izgradnji

Obiteljska kuća – Bolfek – u izgradnji

Obiteljska kuća – Hudek – izrada fasade

Obiteljska kuća – Hudek – izrada fasade

Soing – Varaždin

Soing – Varaždin

Vile Pag – Novalja, Škuncini Stani

Vile Pag – Novalja, Škuncini Stani

Croatia Osiguranje – Varaždin

Croatia Osiguranje – Varaždin

Glazbena škola Varaždin – uređenje unutrašnje fasade

Glazbena škola Varaždin – uređenje unutrašnje fasade

Megamarket, TP Varaždin i Kitro – Nedeljanec

Megamarket, TP Varaždin i Kitro – Nedeljanec

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Marčan – u izgradnji

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Marčan – u izgradnji

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Orehovica

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Orehovica

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Trnovec Bartolovečki

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Trnovec Bartolovečki

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Lučev

Obiteljska kuća – Lučev

Obiteljska kuća – Matijević

Obiteljska kuća – Matijević

Obiteljska kuća – Muršić

Obiteljska kuća – Muršić

Obiteljska kuća – Rodek

Obiteljska kuća – Rodek

Obiteljska kuća – Šafarić

Obiteljska kuća – Šafarić

Obiteljska kuća – Topolnjak

Obiteljska kuća – Topolnjak

Ograda – Kraljić – Varaždin

Ograda – Kraljić – Varaždin

Poslovna zgrada – Comet – Novi Marof

Poslovna zgrada – Comet – Novi Marof

Poslovni objekat – At Consult – Varaždin

Poslovni objekat – At Consult – Varaždin

Poslovni objekat – Elving – Novi Marof

Poslovni objekat – Elving – Novi Marof

Poslovni objekat – Hidropneumat  – Trnovec Bartolovečki

Poslovni objekat – Hidropneumat – Trnovec Bartolovečki

Poslovni objekat – Kezelj – Varaždin

Poslovni objekat – Kezelj – Varaždin

Poslovni objekat – Remex – Novi Marof

Poslovni objekat – Remex – Novi Marof

Poslovni objekat – TM – Čakovec

Poslovni objekat – TM – Čakovec

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, K. Filića

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, K. Filića

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, Optujska

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, Optujska

Stambena građevina Godina-Bedenicki – Varaždin

Stambena građevina Godina-Bedenicki – Varaždin

Stambene zgrade POS-a – Varaždin, Jalkovečka

Stambene zgrade POS-a – Varaždin, Jalkovečka

Škola stranih jezika – Šimunić – Varaždin

Škola stranih jezika – Šimunić – Varaždin

Vikend kuće

Vikend kuće

Vindija – trgovina, Varaždin

Vindija – trgovina, Varaždin