DATA, građevinarstvo, projektiranje i trgovina d.o.o.
DATA d.o.o.

Sjedište: HR-42000 VARAŽDIN, I. G. Kovačića 4

Provedba upisa:
Akt o osnivanju od 07.01.1991.g. usklađen je sa ZTD-a dana 01.12.1995.g. i sastavljen u novom obliku kao Društveni ugovor. Odlukom članova od 15.03.2005. izmijenjeni su čl. 3. Društvenog ugovora od 01.12.1995. radi promjene sjedišta društva, te čl. 4. istog ugovora radi pravilne oznake djelatnosti, te je Društveni ugovor od 01.12.1995. u cijelosti stavljen van snage i donesen je novi Društveni ugovor od 15.03.2005., koji je dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
0001 Tt-95/1297-2 13.03.1996. Trgovački sud u Varaždinu
0002 Tt-05/343-20 05.04.2005. Trgovački sud u Varaždinu
0003 Tt-10/2303-2 10.12.2010. Trgovački sud u Varaždinu
0004 Tt-13/3085-2 26.09.2013. Trgovački sud u Varaždinu
Trgovački sud u Varaždinu objavljuje upis promjena članova društva, promjena osobnih podataka, u Sudski registar proveden kod ovoga suda po rješenju pod poslovnim brojem Tt-13/3085-2 od 26. rujna 2013. godine, redni broj upisa 4, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 070012186, osobnim identifikacijskim brojem (OIB): 69189296211, pod tvrtkom/nazivom: DATA, građevinarstvo, projektiranje i trgovina d.o.o., sa sjedištem u: 42000 Varaždin, Ivana Gorana Kovačića 4:

Temeljni kapital: 2.800,45 euro

Poslovna banka: Erste Steiermärkische bank d.d.

IBAN: HR6124020061100459274

OIB (VAT ID): HR69189296211

Uprava: Krešimir Kraljić, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno