Obiteljska kuća – Čvrk – Štefanec Bartolovečki

Obiteljska kuća – Čvrk – Štefanec Bartolovečki

Obiteljska kuća – Agatić – Donji Kneginec

Obiteljska kuća – Agatić – Donji Kneginec

Obiteljska kuća – Lekić – Varaždin

Obiteljska kuća – Lekić – Varaždin

Obiteljska kuća – Merkaš – Varaždin

Obiteljska kuća – Merkaš – Varaždin

Obiteljska kuća – Novak – Varaždin

Obiteljska kuća – Novak – Varaždin

Obiteljska kuća – Svetec – Varaždin

Obiteljska kuća – Svetec – Varaždin

Vinarija Kopjar – Pece

Vinarija Kopjar – Pece

TP Varaždin – Varaždin

TP Varaždin – Varaždin

Stambena zgrada – Consilia – Varaždin

Stambena zgrada – Consilia – Varaždin

Obiteljska kuća – Martinčević – Kućan Marof

Obiteljska kuća – Martinčević – Kućan Marof

Vikend kuća – Vlahek

Vikend kuća – Vlahek

Obiteljska kuća – Kramar – Varaždin

Obiteljska kuća – Kramar – Varaždin

Obiteljska kuća – Rodeš – Varaždin

Obiteljska kuća – Rodeš – Varaždin

Obiteljska kuća – Žiher – Ledinec

Obiteljska kuća – Žiher – Ledinec

Poslovni centar – Coning – Varaždin

Poslovni centar – Coning – Varaždin

Poslovno stambena građevina – Mah Sport – Varaždin

Poslovno stambena građevina – Mah Sport – Varaždin

Stambena zgrada – Brijačak – Varaždin

Stambena zgrada – Brijačak – Varaždin

Stambena zgrada – Consilia – Varaždin

Stambena zgrada – Consilia – Varaždin

Stambena građevina – Bogović – Varaždin

Stambena građevina – Bogović – Varaždin

Obiteljska kuća Žiger – Varaždin

Obiteljska kuća Žiger – Varaždin

Obiteljska kuća Kapustić  – Varaždin

Obiteljska kuća Kapustić – Varaždin

Stambena zgrada, Šafar – Varaždin

Stambena zgrada, Šafar – Varaždin

Stambena zgrada, Transport Kiss – Varaždin

Stambena zgrada, Transport Kiss – Varaždin

Hotel turist – Varaždin

Hotel turist – Varaždin

Dječji vrtić – Sveti Đurđ

Dječji vrtić – Sveti Đurđ

Kulturni centar – Cestica

Kulturni centar – Cestica

Vikend kuća Kontrec – Varaždinske Toplice

Vikend kuća Kontrec – Varaždinske Toplice

Vikend kuća Sajko – Sveti Ilija

Vikend kuća Sajko – Sveti Ilija

Obiteljska kuća – Dodigović – Tužno

Obiteljska kuća – Dodigović – Tužno

Podrum Štrigova – Štrigova

Podrum Štrigova – Štrigova

Voće – Varaždin

Voće – Varaždin

Obiteljski dom za starije osobe – Varaždin

Obiteljski dom za starije osobe – Varaždin

Obiteljska kuća – Kranjc-Kuček – Varaždin

Obiteljska kuća – Kranjc-Kuček – Varaždin

Obiteljska kuća – Banek – Varaždin

Obiteljska kuća – Banek – Varaždin

Obiteljska kuća – Rajh – Varaždin

Obiteljska kuća – Rajh – Varaždin

Izvođenje radova

Izvođenje radova

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Selec – Varaždin

Obiteljska kuća – Selec – Varaždin

Ulazna porta – Varaždin

Ulazna porta – Varaždin

Kitro market – Savska Ves

Kitro market – Savska Ves

Stambena građevina – Benko – Varaždin

Stambena građevina – Benko – Varaždin

Dječji vrtić – Cestica – dogradnja

Dječji vrtić – Cestica – dogradnja

Stomatološka ordinacija – Herceg – Sračinec

Stomatološka ordinacija – Herceg – Sračinec

Kitro market – Kučan Marof

Kitro market – Kučan Marof

Kitro market – Kučan Donji

Kitro market – Kučan Donji

Kitro market – Donja Dubrava

Kitro market – Donja Dubrava

Obiteljska kuća Godina-Bedenicki – Varaždin

Obiteljska kuća Godina-Bedenicki – Varaždin

Obiteljska kuća – Štenglin – Varaždin

Obiteljska kuća – Štenglin – Varaždin

Obiteljska kuća – Mičuda

Obiteljska kuća – Mičuda

Obiteljska kuća – Klarić

Obiteljska kuća – Klarić

Obiteljska kuća – Hidropneumat  – Varaždin

Obiteljska kuća – Hidropneumat – Varaždin

Obiteljska kuća – Canjuga – Sračinec

Obiteljska kuća – Canjuga – Sračinec

Obiteljska kuća – Novak – Podevčevo

Obiteljska kuća – Novak – Podevčevo

Tenisit STRIDONA – Varaždin

Tenisit STRIDONA – Varaždin

Kitro market – Belica

Kitro market – Belica

Eko vinarija Comet – Budinšćina, Pece

Eko vinarija Comet – Budinšćina, Pece

Obiteljska kuća – Bajsić

Obiteljska kuća – Bajsić

Obiteljska kuća – Bolfek – u izgradnji

Obiteljska kuća – Bolfek – u izgradnji

Obiteljska kuća – Hudek – izrada fasade

Obiteljska kuća – Hudek – izrada fasade

Soing – Varaždin

Soing – Varaždin

Vile Pag – Novalja, Škuncini Stani

Vile Pag – Novalja, Škuncini Stani

Croatia Osiguranje – Varaždin

Croatia Osiguranje – Varaždin

Glazbena škola Varaždin – uređenje unutrašnje fasade

Glazbena škola Varaždin – uređenje unutrašnje fasade

Megamarket, TP Varaždin i Kitro – Nedeljanec

Megamarket, TP Varaždin i Kitro – Nedeljanec

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Marčan – u izgradnji

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Marčan – u izgradnji

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Orehovica

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Orehovica

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Trnovec Bartolovečki

Minimarket, TP Varaždin i Kitro – Trnovec Bartolovečki

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Kraljić – Varaždin

Obiteljska kuća – Lučev

Obiteljska kuća – Lučev

Obiteljska kuća – Matijević

Obiteljska kuća – Matijević

Obiteljska kuća – Muršić

Obiteljska kuća – Muršić

Obiteljska kuća – Rodek

Obiteljska kuća – Rodek

Obiteljska kuća – Šafarić

Obiteljska kuća – Šafarić

Obiteljska kuća – Topolnjak

Obiteljska kuća – Topolnjak

Ograda – Kraljić – Varaždin

Ograda – Kraljić – Varaždin

Poslovna zgrada – Comet – Novi Marof

Poslovna zgrada – Comet – Novi Marof

Poslovni objekat – At Consult – Varaždin

Poslovni objekat – At Consult – Varaždin

Poslovni objekat – Elving – Novi Marof

Poslovni objekat – Elving – Novi Marof

Poslovni objekat – Hidropneumat  – Trnovec Bartolovečki

Poslovni objekat – Hidropneumat – Trnovec Bartolovečki

Poslovni objekat – Kezelj – Varaždin

Poslovni objekat – Kezelj – Varaždin

Poslovni objekat – Remex – Novi Marof

Poslovni objekat – Remex – Novi Marof

Poslovni objekat – TM – Čakovec

Poslovni objekat – TM – Čakovec

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, K. Filića

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, K. Filića

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, Optujska

Poslovno – stambena zgrada – Varaždin, Optujska

Stambena građevina Godina-Bedenicki – Varaždin

Stambena građevina Godina-Bedenicki – Varaždin

Stambene zgrade POS-a – Varaždin, Jalkovečka

Stambene zgrade POS-a – Varaždin, Jalkovečka

Škola stranih jezika – Šimunić – Varaždin

Škola stranih jezika – Šimunić – Varaždin

Vikend kuće

Vikend kuće

Vindija – trgovina, Varaždin

Vindija – trgovina, Varaždin